28.9 C
Σάμος
14/07/2024
Σαμιακά

Αυτή είναι η νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής για τους πρόσφυγες και μετανάστες

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Mεταναστευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως ισχύει, έχει ξεκινήσει την έκδοση των αδειών διαμονής που λαμβάνουν οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα με τη μορφή της ηλεκτρονικής άδειας.

Η νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής έχει σχεδιασθεί ως ένα ασφαλές έγγραφο, υψηλών προδιαγραφών, που παρέχει όλα τα αναγκαία εχέγγυα έναντι πιθανών προσπαθειών παραποίησης ή απάτης. Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής περιλαμβάνει (α) τα στοιχεία ταυτοποίησης του αλλοδαπού, (β) τα στοιχεία που προσδιορίζουν το καθεστώς διαμονής του (είδος άδειας διαμονής / πρόσβαση στην αγορά εργασίας) και (γ) τα βιομετρικά στοιχεία για την αναγνώριση του κατόχου (φωτογραφία, δύο δακτυλικά αποτυπώματα &υπογραφή).

Τα στοιχεία αυτά εκτυπώνονται στην ηλεκτρονική άδεια διαμονής (πλην των δακτυλικών αποτυπωμάτων) και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων (RFchip), σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου ευρωπαϊκού κανονισμού.

Η έκδοση του των νέων ηλεκτρονικών αδειών διαμονής ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2017 και οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής παρακολουθούν τη διαδικασία και παρεμβαίνουν όποτε απαιτηθεί με σκοπό την άμεση επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την προσαρμογή των υπηρεσιών αλλοδαπών στις νέες απαιτήσεις.

Έχουν ήδη παραδοθεί περισσότερες από 56.000 ηλεκτρονικές άδειες διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ενώ 43.000 επιπλέον ηλεκτρονικές άδειες διαμονής βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης από τις υπηρεσίες αλλοδαπών.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την ηλεκτρονική άδεια διαμονής αποτελεί μια πολύ σημαντική καινοτομία για την ελληνική δημόσια διοίκηση και διασφαλίζει την απαίτηση της ελληνικής πολιτείας για την έκδοση ενός ασφαλούς τίτλου διαμονής των νομίμως διαμενόντων στην ελληνική επικράτεια αλλοδαπών, αλλά και την απαιτούμενη νομική προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας με στόχο την ταχύτερη, αλλά και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η επιτυχία του εν λόγω εγχειρήματος θα αποτελέσει μια σημαντική επένδυση γνώσης στις νέες τεχνολογίες, αλλά και σε εξειδικευμένο δυναμικό των υπηρεσιών του Υπουργείου μας με στόχο την διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα υποστηρίξει την παροχή στους πολίτες, σε δεύτερο χρόνο, αποτελεσματικών και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η κάρτα περιλαμβάνει τα βιογραφικά στοιχεία του κατόχου, φωτογραφία προσώπου καθώς και δύο δακτυλικά αποτυπώματα αποθηκευμένα και με τους πλέον σύγχρονους τρόπους κρυπτογραφημένα / διασφαλισμένα σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό chip (πλινθίο) που λειτουργεί ανέπαφα. Περιορισμένη πρόσβαση στα δακτυλικά αποτυπώματα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι σταθμοί των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι άδειες διαμονής έχουν διάρκεια ανάλογη με την κατηγορία τους (συνήθως 2-5 έτη) σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς.

Το κόστος της κάρτας – της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής – ανέρχεται σε δεκαέξι (16) ευρώ και εξοφλείται αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικού παραβόλου (η-παράβολο). Το κόστος περιλαμβάνει την προμήθεια, εξατομίκευση/προσωποποίηση, εκτύπωση, και ασφαλούς διακίνησης της κάρτας.

Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής παραλαμβάνεται από τους Πολίτες Τρίτων Χωρών στις υπηρεσίες μίας στάσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Κεντρικής υπηρεσίας και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας όπου έχει υποβληθεί η αρχική αίτηση χορήγησης.

Οι διαστάσεις της κάρτας είναι αντίστοιχες των τραπεζικών καρτών τύπου ID-1 (μήκος 85,60χλστμ × πλάτος 53,98χλστμ).

Ομιλία Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Μουζάλα στην ημερίδα «Η νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής»

 

Γ. ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Καλημέρα σας. Όπως θα είδατε, θα μιλήσουμε αρκετοί άνθρωποι πριν μιλήσει εκείνος που έκανε τη δουλειά, αλλά έτσι γίνεται σε αυτά τα πράγματα. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε σε μια εκδήλωση για μια νομική έκδοση, σάς είπα ότι αυτή η εκδήλωση είχε σημειολογική σημασία. Το ίδιο ισχύει και τώρα και για τις επόμενες που θα ακολουθήσουν.

Σήμερα κάνουμε μια τομή. Βγάζουμε ηλεκτρονική άδεια διαμονής. Θα είναι κάτι σαν ταυτότητα που θα την έχουν όλοι οι μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν μείνει στην Ελλάδα από τα προηγούμενα χρόνια και είναι πάρα πολλοί.

Σάς έχω πει ότι λόγω των τεράστιων ροών που αντιμετωπίσαμε, αυτό το κομμάτι έμεινε πίσω. Να σημειώσω λοιπόν ότι εφόσον οι ροές μάς το επιτρέπουν, έχουμε την ευεργεσία ότι δημιουργήθηκε υπουργείο, το οποίο έχει μια δυναμική. Δημιουργείται δηλαδή. Έχουμε καινούργιους Γενικούς Γραμματείς, έχουμε τον Υφυπουργό κ. Μπαλάφα και κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Πολύ συχνά πλέον, θα κάνουμε τέτοιου είδους επαφές, ώστε να βελτιώσουμε τη ζωή αυτών, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μένουν στην Ελλάδα. Είναι μέσα στις ευθύνες του Υπουργείου.

Κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Δεν έχουμε το προσωπικό που χρειάζεται, αλλά οι άνθρωποι κουράζονται πάρα πολύ. Έχουμε πλέον μέσα στην ατζέντα μας αυτή την κατεύθυνση και θα βλέπετε συνέχεια σχετικά πράγματα.

Τούτο εδώ είναι μια τομή. Δηλαδή, φεύγουν αυτά τα χαρτιά, τα τρίπτυχα, τα τετράπτυχα και περνάμε σε μια κανονική ταυτότητα που τούς αποδίδει τα δικαιώματά τους. Δεν παύω να τονίζω κάθε φορά πως ότι κάνουμε για να βελτιώνεται η κανονικότητα των συνθηκών για τους μετανάστες που είναι στην Ελλάδα, βελτιώνει και την κανονικότητα των Ελλήνων. Ισορροπούμε τα δικαιώματα και αυτή είναι η αρχή που έχει το Υπουργείο.

Αυτό θα το δείτε μέσα στα πλαίσια του ότι το Υπουργείο μας, παρότι δεν είναι έτοιμο, παρότι τού λείπει ακόμη προσωπικό, υλοποιεί αυτό που η κυβέρνηση εξήγγειλε και που είναι και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση, περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τις επόμενες μέρες, θα μπορούσα να πω και τους επόμενους μήνες, θα ακούτε συνέχεια τέτοια πράγματα. Θα διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων αυτών και θα διευκολύνουν τη ζωή μέσα στη χώρα μας. Είτε είσαι μετανάστης, είτε είσαι Έλληνας.

Δεν θα σάς πω τίποτε άλλο. Θέλω απλά να ευχαριστήσω τον κ. Σακκόπουλο, ο οποίος θα κάνει την παρουσίαση. Είναι ο υπεύθυνος για την Πληροφορική. Νομίζω ότι η κούραση στην οποία υπεβλήθη έφερε αυτό το αποτέλεσμα και εμάς όλους εδώ να καμαρώνουμε. Χωρίς τον κ. Σακκόπουλο, δεν θα τα καταφέρναμε. Όπως και χωρίς τον Γενικό Διευθυντή Μετανάστευσης κ. Κιντή, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα που είχαμε τις τεράστιες ροές, μπόρεσε να κρατήσει τη μετανάστευση που υπήρχε ήδη στην Ελλάδα, χωρίς να κάνουμε σημαντικά πράγματα. Σχεδόν χωρίς να κάνουμε τίποτα.

Αλλά, με τη ροή ενός εκατομμυρίου ανθρώπων το γεγονός του ότι δεν κατέπεσε το κομμάτι της μόνιμης μετανάστευσης που υπήρχε, οφείλεται στον κ. Κιντή. Να ευχαριστήσω τον καινούργιο μας Γενικό Γραμματέα, τον κ. Κλάπα, ο οποίος ανέλαβε αυτό το έργο.

Και βέβαια να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό, τον κ. Μπαλάφα στην ευθύνη του οποίου έχουν περιέλθει αυτά τα πράγματα και που αγωνίζεται για να έχουμε αποτελέσματα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ όλους αυτούς και ευχαριστώ και εσάς.

 

 

Related posts

Ο Εορτασμός του Οσίου Πατρός ημών Παισίου του Αγιορείτου και τα Θυρανοίξια του Νεόδμητου Ιερού Ναού

admin

Χρυσό Μετάλλιο για τον Σαμιώτη Αθλητή του Tang Soo Do Γιάννη Πατηνιώτη

admin

Φιλιώ Βλαχοπούλου: Η νέα πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Σάμου

admin

Τραγωδία στη Σάμο, ζευγάρι ηλικιωμένων ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη Μυκάλη

admin

Απολογισμός της θητείας του Χρήστου Χατζηχριστοδούλου στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου

admin

Πρόσληψη νέων νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Σάμου

admin

Να παρθούν τώρα μέτρα για τα αγριογούρουνα! Δεν αντέχουμε πια!

admin

Νέα τεράστια διαγραφή χρέους 88% για Επιχειρηματία στη Σάμο

admin

Τι παίρνουν μαζί τους στο τέλος των διακοπών τους οι Τούρκοι επισκέπτες από τη Σάμο

admin