31.7 C
Σάμος
16/07/2024
Σαμιακά

Σχέδιο επιτήρησης δασικών περιοχών από Εθελοντικές Ομάδες στη Σάμο για την Αντιπυρική Περίοδο 2024

Η αντιπυρική περίοδος του 2024 στο νομό Σάμου ξεκινά με ένα νέο σχέδιο επιτήρησης δασικών περιοχών που περιλαμβάνει τη δράση διαφόρων εθελοντικών ομάδων. Με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση πυρκαγιών, το σχέδιο αυτό αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των εθελοντών και των αρμόδιων αρχών.

 • ΑΠΟΦΑΣΗ

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:

  1) Το άρθρ 3 παρ. 2 και άρθρ. 5 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  2) Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

  3) Το Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β ́/2003).

  4) Τις διατάξεις του ΠΔ 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 15055/30-05-2023 απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση της υπ’ αρ. 69/2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΖ7ΛΩ-Τ5Ρ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, περί Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.» (ΦΕΚ 3705/Β/08-06-2023), και ισχύει.

  5) Το Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020) με θέμα «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».

  6) Το Ν.5075/2023 (ΦΕΚ 206/Α/13-12-2023) με θέμα «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή»

  7) Την συνεδρίαση του ΠΕ. Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Σάμου που πραγματοποιήθηκε στις 14/6/2024.

   

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  ότι αποδεχόμαστε τον σχεδιασμό, όπως αυτός αποτυπώνεται στο (2 και 3 ) σχετικά  έγγραφά  της Διοίκησης Ν. Σαμου , ως κάτωθι:

   

  ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΟΜΟΥ

  ΣΑΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024

   

  1. Εθελοντική Ομάδα  SOS  Κοκκαρίου

  Περιοχές Μάννα Κοκκαρίου – Πυρνάρα – Τρίστρατο – Νεράκι.

   

  2. Σύλλογος  Εθελοντών  Πυροσβεστών Πυθαγορείου Σάμου

  Από τις  Ανεμογεννήτριες  (Πούντες Πυθαγορείου) έως Διασταύρωση Μύλων.

   

  3. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Σάμου

  Περιοχές Ποτάμι Καρλοβασίου – Τσουρλαίοι – Σειτάνια (με σκάφος) και εναέρια

  επιτήρηση των ίδιων περιοχών με χρήση ΣμηΕΑ.

   

  4. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών  Υδρούσσας “Ο Διόνυσος”

  Ευρύτερη περιοχή Ξηρόλακας – Κεραμίδας  της Τ/Κ Υδρούσσας (προς όρος Καρβούνη).

  5. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Παλαιοκάστρου Σάμου

  Περιοχές Κέρβελη – Ποσειδώνιο Δήμου Ανατολικής Σάμου.

   

  6.  Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίου Κηρύκου Ικαρίας

  Περιοχές Περδίκι – Οξέα – Μαυράτο  Ικαρίας.

   

  7.  Επίλεκτη Ομάδα ειδικών Αποστολών Δήμου Αιγάλεω (Παράρτημα Ικαρίας)

  Περιοχές Μονοκάμπι – Πλουμάρι Ικαρίας.

   

  8. Εθελοντές Μαραθοκάμπου

  Από Μπάλο Κουμέικων έως Ψιλή Άμμο Μαραθοκάμπου.

   

  9. Εθελοντική Ομάδα Πυρασφάλειας Σαμίων

  Περιοχές Αρκουδόλακα και Βλαμαρή, Δήμου Ανατολικής Σάμου.

   

  10. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βαθέος

  Περιοχές Ζερβού – Σκουπιδότοπος.

   

  11. Φυσιολατρικός Σύλλογος Τρεις Παίδες Εν Καμίνω Χώρας

  Από την Κοινότητα Χώρας έως την Κοινότητα Μαυρατζαίων.

   

  12. Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ανατολικής Σάμου

  Περιοχές Πύργος – Πάνδροσο – Μεσόγεια.

   

  13. Σύλλογος Φίλοι του Δάσους Κοινότητας Μυτιληνιών

  Περιοχές Λιμνοδεξαμενή – Ρόγγια Μυτιληνιών – Κομμένη Πέτρα

   

  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Π/Ε ΣΑΜΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024

   

  1)    Οι επικεφαλής των εθελοντικών ομάδων θα αναφέρουν τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο της Π.Υ. Σάμου (199), την ονομασία της Εθελοντικής Ομάδας, τον τομέα που επιτηρούν, την ώρα έναρξης της επιτήρησης – παρατήρησης ή περιπολίας τους, καθώς και αριθμό ατόμων & τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να συμπληρώνονται τα «Ημερήσια Δελτία Συμπληρωματικής Επιτήρησης Δασικών Εκτάσεων Εθελοντικών Ομάδων» . τηλεφωνικό κέντρο της Π.Υ. Σάμου (199).

  2)    Μετά την καθημερινή δημοσίευση του Δείκτη Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς και προς άμεση ενημέρωση του Γραφείου Επιχειρήσεων της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου για τον αρτιότερο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, οι Εθελοντικές Ομάδες θα δηλώνουν άμεσα με απλό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση dpy.samou@psnet.gr την παρουσία τους για την επόμενη ημέρα καθώς και τις ακριβείς ώρες που σίγουρα θα μπορούν να διαθέσουν τα μέλη τους.

  3)    Η ΕΟΔ Σάμου όταν θα εκτελεί πτήσεις με ΣμηΕΑ, θα αναφέρει ασυρματικά, προκειμένου να λαμβάνει γνώση η ΟΣμηΕΑ της ΔΙΠΥΝ Σάμου και επιπλέον για να γίνεται η ενημέρωση του Ημερήσιου Δελτίου Επιτήρησης Εθελοντικών Ομάδων.

  4)    Ενδεικτικά η εκπομπή περιπολικών οχημάτων συμπληρωματικής επιτήρησης εκ μέρους των Εθελοντικών Ομάδων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, θα γίνεται: Για τις ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 3 και άνω, από ώρα 12:00 και μέχρι την δύση του ηλίου. Εννοείται ότι το παραπάνω ωράριο στελέχωσης και εκπομπής, θα τηρείται εφόσον θα υπάρχει ευχέρεια και ανάλογη διαθεσιμότητα προσωπικού των εθελοντικών ομάδων.

  5)    Οι Αξιωματικοί που εκτελούν υπηρεσία Επιχειρησιακού Αξιωματικού Δασών και οι Προϊστάμενοι Πυροσβεστικών Κλιμακίων Καρλοβασίου και Ικαρίας, θα μεταβαίνουν για περιοδικό έλεγχο των τομέων επιτήρησης των εθελοντικών ομάδων, στις δασικές περιοχές ευθύνης τους, σύμφωνα με τον ανωτέρω σχεδιασμό και τα διαλαμβανόμενα των ανωτέρω παραγράφων (i και ii ), ενώ με την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου προτείνεται να γίνει απολογιστική συνάντηση υπό την αιγίδα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π/Ε Σάμου

   

   

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

   

  ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΤΡΑΤΖΩΤΗΣ

Related posts

Συνέντευξη Τύπου για την πορεία των έργων στη Σάμο από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

admin

Πυρκαγιά στους Μαυρατζαίους – Άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και ΕΜΟΔΕ Σάμου

admin

Επιτυχής δράση μέτρησης Οστικής Πυκνότητας στον Δήμο Ανατολικής Σάμου

admin

Ταλαιπωρία με την απογευματινή πτήση της Aegean προς Σάμο

admin

Εντυπωσιακή παρουσία των Αθλητών της Χίου-Σάμου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ16

admin

Ο πατήρ Λεόντιος, κατά κόσμον Παπα-Λεωνίδας

admin

Ασθενής σεισμική δόνηση στη Σάμο

admin

Κάλεσμα για παράσταση διαμαρτυρίας κατά των Αγριογούρουνων

admin

Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

admin