32.2 C
Σάμος
17/07/2024
Περιφερειακά

Απολογισμό 2022 της Αντιπεριφέρειας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Την τελευταία τριετία η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υλοποιεί τακτικές δράσεις Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έχει ξεκινήσει την υλοποίηση σημαντικών έργων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μετάβαση στην Ψηφιακή Περιφέρεια.

Στόχος μας είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να περάσει πλέον σε μια άλλη εποχή και σε ένα νέο σύστημα λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής και την απαίτηση των πολιτών για αποτελεσματικές και γρήγορες υπηρεσίες, ένα σύστημα το οποίο θα έχει αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας, και κατά συνέπεια την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αρωγοί σε αυτό το όραμα της Περιφερειακής Αρχής είναι τα στελέχη της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης 7 στο σύνολο, 4 στη Λέσβο, 2 στη Χίο και 1 (ένας) σε Σάμο και Ικαρία.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Μία από τις τακτικές δράσεις της διεύθυνσης αποτελεί η Συντήρηση – Υποστήριξη της κεντρικής Ιστοσελίδας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Μέσα στο 2022  www.pvaigaiou.gov.gr .Μέσα στο 2022 πραγματοποιήθηκαν 872 αναρτήσεις που αφορούσαν δελτία τύπου, διαγωνισμοί, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Επίσης έγιναν ενέργειες επικαιροποίησης και επέκτασης τόσο στο pvaigaiou όσο και στις τουριστικές ιστοσελίδες της ΠΕ Σάμου και ΠΕ Χίου.

Όλες αυτές οι ενέργειες συμβάλουν στη διασφάλιση της διαφάνειας των δράσεων των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και στην ενημέρωση των πολιτών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία google analytics, μέσα στο 2022 η ιστοσελίδα της Περιφέρειας είχε σχεδόν 50.000 επισκέπτες οι οποίοι πραγματοποίησαν σχεδόν 200.000 προβολές σελίδων.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-MEETING

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενσωματώσει στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής τη χρήση των ΤΠΕ και συγκεκριμένα της συνεργατικής διαδικτυακής πλατφόρμας μέσα από την οποία η διοίκηση της Περιφέρειας μπορεί να ενημερώνει άμεσα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις τους και να τους διανέμει σε ψηφιακή μορφή το υλικό. Επιπλέον, το υλικό βρίσκεται ανά πάσα στιγμή αρχειοθετημένο σε ψηφιακή μορφή στη διάθεση των μελών διευκολύνοντας το έργο των επιτροπών και του περιφερειακού συμβουλίου και μειώνοντας την ανάγκη σε χαρτί. Η ενημέρωση των μελών γίνεται αυτόματα μέσω e-mail και sms κάθε φορά που ο/η γραμματέας της εκάστοτε επιτροπής ή του περιφερειακού συμβουλίου θα αναρτά υλικό ή θα μεταβάλει το πρόγραμμα των συνεδριάσεων.

Το αποτέλεσμα είναι η σημαντική εξοικονόμηση πόρων και αναλωσίμων (χαρτί , μελάνια κτλ).

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Μαζί με την επιδημία του COVID μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας και οι τηλεδιασκέψεις. Έτσι το 2022 σχεδόν το σύνολο των συσκέψεων – συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας epresence του Ελληνικού Δημοσίου. Τα πλεονεκτήματά των τηλεδιασκέψεων είναι πολύ σημαντικά:

Ενεργή συμμετοχή όλων: Καταρχάς, οι τηλεδιασκέψεις προσφέρουν την δυνατότητα σε απομακρυσμένους υπαλλήλους ή συμβούλους να συμμετέχουν.

Εξοικονόμηση Χρόνου: όλοι μπορούν να συμμετάσχουν στην σύσκεψη εξ αποστάσεως, ακόμα και την τελευταία στιγμή αφού δεν είναι απαραίτητη η οργάνωση κάποιου ταξιδιού για τους συνεργάτες που βρίσκονται σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας.

Σημαντική Μείωση Εξόδων: μειώνονται τα προστιθέμενα έξοδα που θα έπρεπε να υπάρχουν σε μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση. Αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια λεωφορείου, γεύματα, κλπ., εξαλείφονται με την τηλεδιάσκεψη.

Μέσα στο 2022 πραγματοποιήθηκαν στη Περιφέρειά μας συνολικά 159 τηλεδιασκέψεις με 44.603 συμμετέχοντες και 470 ώρες συνολικής διάρκειας τις οποίες οργάνωσαν, συντόνισαν και υποστήριξαν τεχνικά οι υπάλληλοι της διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Β.Α.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας χρησιμοποιούν ένα πλήθος από ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές στα πλαίσια της εργασίας τους.

Ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί για την ίδια την Περιφέρεια όπως τα Ηλεκτρονικά Ραντεβού των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών, η εφαρμογή της Οικονομικής Διαχείρισης, η εφαρμογής της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, η Ωρομέτρηση και η Πύλη των Υπαλλήλων. Τέλος η εφαρμογή Μεταφοράς Μαθητών η οποία αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από τους υπαλλήλους της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΚΑΘΕΤΑ ΕΡΓΑ 

Ακόμη, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας χρησιμοποιούν τις εφαρμογές των αρμόδιων υπουργείων όπως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (εφαρμογές Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (εφαρμογές Εμπορίου και Βιομηχανίας), και τις εφαρμογές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Τέλος, χρησιμοποιούν τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τις εφαρμογές των Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ) για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις αποφάσεις και έργα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αλλά και εφαρμογές όπως η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για την ενημέρωσή τους σε θέματα νομοθεσίας.

Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης υποστηρίζουν τεχνικά το σύνολο των υπαλλήλων- χρηστών της Περιφέρειας όλων των παραπάνω εφαρμογών.

Έτσι μέσα στο 2022 δεχθήκαμε 5.253 τηλεφωνικά αιτήματα για υποστήριξη υπαλλήλων στη χρήση Η/Υ και εφαρμογών, και αντιμετωπίσαμε 3.355 προβλήματα σε σχέση με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τις εφαρμογές.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ξεκινήσει την υλοποίηση σημαντικών έργων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μετάβαση στην Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ξεκινήσει την υλοποίηση σημαντικών έργων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μετάβαση στην Ψηφιακή Περιφέρεια. Τα έργα αυτά χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

Η 1η κατηγορία είναι τα έργα υποδομής ΤΠΕ στην Περιφέρεια και συγκεκριμένα:

 • Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και
 • Μεταφορά των βασικών εφαρμογών της Περιφέρειας στο κυβερνητικό νέφος (GCLOUD)

Ορισμένα από αυτά έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2022, ενώ κάποια αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2023.

Τα έργα υποδομής θέτουν τις βάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των έργων της 2ης κατηγορίας που είναι τα Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην Περιφέρεια υλοποιήθηκαν το 2022 που είναι:

 • Άυλα Ψηφιακά Πιστοποιητικά
 • Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και εργασιών ΙΡΙΔΑ

Ας τα δούμε αναλυτικά:

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ

Στη διετία 2021-2022 η Περιφέρεια προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση 179 νέων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (99 το 2021 και 80 το 2022) καθώς και λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού όπως σαρωτές, φωτοαντιγραφικά πολυμηχανήματα κτλ για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες αναβαθμίζοντας έτσι τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των Διευθύνσεων.

Στόχος της Περιφέρειας είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη αφού ένας σημαντικός αριθμός Διευθύνσεων της Περιφέρειας αναβάθμισαν τον ηλεκτρονικό τους εξοπλισμό σχεδόν στο σύνολο τους.

Eπίσης, έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να γίνει η μεταφορά και μετατροπή υφιστάμενης απλής γραμμή σε ADSL για την Διεύθυνση Μεταφορών Χίου, για wifi σύνδεση στο κτηρίου του Κολλεγίου που χρειάζεται για τα ηλεκτρονικά ραντεβού άμεσα. Το wifi επίσης θα μπορούν να το χρησιμοποιούν όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που βρίσκονται εντός του κτηρίου του Γαλλικού Κολλεγίου.

ΕΡΓΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

Μέσα στο 2022 ξεκίνησε η υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ένα μεγάλο έργο αναβάθμισης του Δικτύου Δημόσιου Τομέα – ΣΥΖΕΥΞΙΣ, που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) θα αποτελέσει το ενιαίο δίκτυο παροχής υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και εικόνας για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3979/2011).

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προβλέπεται:

 • Η ένταξη του συνόλου των κτιρίων της Περιφέρειας στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 • Αύξηση της ασφάλειας του Δικτύου
 • Αναβάθμιση της ταχύτητας του δικτύου της Περιφέρειας
 • Αναβάθμιση του εξοπλισμού της τηλεφωνίας και της τηλεδιάσκεψης
 • Δομημένη καλωδίωση στα κτίρια που δεν έχουν και αναβάθμιση της υφιστάμενης δομημένης καλωδίωσης των κτιρίων όπου απαιτείται.

ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (G-CLOUD)

Πρόκειται για ένα έργο πολύ σημαντικό για την αποτελεσματική λειτουργία των εφαρμογών της Περιφέρειας την προετοιμασία του οποίου ξεκινήσαμε το 2020 σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η φιλοξενία των εφαρμογών στο κυβερνητικό νέφος παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στην Περιφέρεια:

 • Εξασφαλίζεται υψηλότερη ασφάλεια των δεδομένων της Περιφέρειας από ηλεκτρονικές επιθέσεις και καταστροφές
 • Εξασφαλίζεται υψηλότερη διαθεσιμότητα και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
 • Μειώνεται το θερμικό φορτίο και η κατανάλωση ισχύος στο κεντρικό UPS του Κέντρου Δεδομένων της Περιφέρειας
 • Δεν υπάρχει κόστος αρχικής προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος, επέκτασης ή αντικατάστασης εξοπλισμού καθώς παρέχονται δωρεάν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Επιπρόσθετα, σύμφωνα σχετική νομοθεσία (Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) αρθρ 48 παρ. 3 και Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184) αρθρ 87 παρ. 4 και αρθρ 88 παρ. 4), δεν επιτρέπεται η προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα και είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση όλων των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων που διατηρούν όλοι οι Φορείς του Δημοσίου Τομέα και αφορούν σε συναλλαγές με πολίτες, επιχειρήσεις και τη Δημόσια διοίκηση στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Έτσι λοιπόν στις αρχές του 2021 υποβάλαμε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων το αίτημα της Περιφέρειας για μεταφορά των εφαρμογών της Οικονομικής Διαχείρισης- Διπλογραφικό, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και Πύλης Υπαλλήλων στο κυβερνητικό νέφος. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε μέσα στο 2022 σε συνεργασία με τους αναδόχους των εφαρμογών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023.

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΥΛΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιεί το έργο «Κεντρική Υποδομή για την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, με προηγμένες Ψηφιακές Υπογραφές». Πρόκειται για ένα έργο-σταθμό για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα το οποίο προβλέπεται η διάθεση άυλων ψηφιακών υπογραφών στους δικαιούχους υπαλλήλους όλων των Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Στα πλαίσια του έργου αυτού η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε ικανό αριθμό άυλων ψηφιακών υπογραφών για τους υπαλλήλους/στελέχη της. Έτσι μέσα στο 2022 εκδόθηκαν συνολικά 351 άυλα ψηφιακά πιστοποιητικά από τα Τμήματα Προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσής μας ανέλαβαν τη σύνταξη οδηγιών και την τεχνική υποστήριξη των χρηστών τόσο κατά την έκδοση των πιστοποιητικών όσο και κατά τη χρήση τους (συνολικά 351 χρήστες – 166 σε Λέσβο και Λήμνο, 108 σε Σάμο και Ικαρία, 77 σε Χίο).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΡΙΔΑ

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που ξεκινήσαμε το 2021 και υλοποιήσαμε μέσα στο 2022. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πέρασε από 4.7.2022 σε μια νέα ηλεκτρονική εποχή, θέτοντας σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», το οποίο εξαλείφει τη χέρι με χέρι διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών της, αλλά και την έγγραφη αλληλογραφία με άλλους δημόσιους φορείς, αντικαθιστώντας την με ηλεκτρονική.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους. Διατίθεται δωρεάν στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοξενείται στην κυβερνητική υποδομή G-Cloud του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηση και η λειτουργία της υποστηρίζεται δωρεάν από το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Χρησιμοποιείται ήδη από περίπου 300 φορείς του δημοσίου τομέα, μεταξύ των οποίων και αρκετοί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πχ οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, ο Δήμος Χίου, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου κλπ. και από 13-4-2020 η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ του Υπ Εσωτερικών – Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Περιφερειών – Δήμων πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση του ΙΡΙΔΑ. 

Βασικά Οφέλη – Στόχοι:

Πρόκειται για ένα νέο, αποτελεσματικότερο, ταχύτερο, ασφαλέστερο και πιο διαφανές σύστημα για τη διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων από το οποίο θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως:

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα, Διαθεσιμότητα, Φυσική Ασφάλεια
 • Διαφάνεια
 • Αύξηση Ταχύτητας διεκπεραίωσης θεμάτων
 • Βελτίωση τρόπου εργασίας των υπαλλήλων
 • Αύξηση Αποδοτικότητας
 • Ευελιξία (εργασία εξ αποστάσεως)
 • Βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών, ιδίως μεταξύ των νησιών
 • Εξοικονόμηση πόρων και χώρου (μηδενικό κόστος για την απόκτηση και τη συντήρησή του ΙΡΙΔΑ, την εκπαίδευση των χρηστών, μείωση χαρτιού , μελανιών και λοιπών αναλώσιμων, μετακινήσεων ή ταχυδρομικών τελών για αποστολή-παράδοση εγγράφων)
 • Προστασία περιβάλλοντος (λιγότερο χαρτί & μετακινήσεις)
 • Ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Η Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεργάστηκε με το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών που ανέλαβε τη σωστή παραμετροποίηση του συστήματος, την παροχή τεχνικής βοήθειας, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού της Περιφέρειας.

Στο διάστημα, μέχρι και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του «ΙΡΙΔΑ», στελέχη της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπό την εποπτεία της Γενικής Δ/ντριας Εσωτερικής Λειτουργίας, ανέλαβαν τη σύνταξη αναλυτικών εγχειριδίων χρήσης του ΙΡΙΔΑ για την Περιφέρεια, την εκπαίδευση σημαντικού αριθμού υπαλλήλων, αλλά και την εκτέλεση βασικών σεναρίων, κατά την εργασία τους (on the job training) πραγματοποιώντας 17 ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

Ενώ από τις 4.7.2022 υλοποιήθηκαν 77 ΑΙΤΗΜΑΤΑ υπαλλήλων για αλλαγές/ παραμετροποιήσεις στο σύστημα ΙΡΙΔΑ καθώς και 239 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ χρηστών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΤΑΞΙΔΙΑ

Στις 30 Αυγούστου 2021 πραγματοποιήθηκε η Ενεργοποίηση του συστήματος ΙΡΙΔΑ στην Π.Β. Αιγαίου, μετά από συζητήσεις από Υπουργεία.

Στις 19 Ιουλίου 2022 παραβρέθηκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην Ικαρία.

Στις 3 Ιουλίου 2022 παραβρέθηκα ,μετά από πρόσκληση ,στην Ηρωική Νήσο Ψαρών ,στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου 198 Επετείου του Ολοκαυτώματος των Ψαρών, που διοργάνωσε ο Δήμαρχος Ψαρών ,για να πραγματοποιηθεί η ανάλογη τιμή για την εκδήλωση.

Στις 18 Ιουλίου 2022 έγινε Καθολική Λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Εργασιών ΙΡΙΔΑ στις Διευθύνσεις της Π.Β .Αιγαίου ,μετά από Έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής όπου και εισηγήθηκα.

Στις 22 Αυγούστου 2022 παραβρέθηκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο.

Στις 9-10 Σεπτεμβρίου 2022 έλαβα Βεβαίωση Παρακολούθησης για τη συμμετοχή μου στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚΕΚΤΗΜΕ με θέμα: «Από το Γαιοκτητικό Καθεστώς του Νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους σε αυτό του Εθνικού Κτηματολογίου» που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Κτηματολογικών Μελετών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου.

Στις 9 Οκτωβρίου 2022 παραβρέθηκα μετά από Πρόσκληση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ,στην Βράβευση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχιας κ. Γεωργίου Σταμάτη για την πολύτιμη προσφορά του στο έργο Ε.Ε.Σ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2022 πήρα μέρος στα Αναλυτικά Προγράμματα Ετήσιων Συνεδρίων “e-Government Forum/Digital Health Care/DPO&ICT Secureity World” που διοργανώθηκε από την Τeamworks Conferences που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα. Λάβαμε και τη σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος.

Στις 5 Νοεμβρίου 2022 παραβρέθηκα, μετά από Πρόσκληση, στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη.

Στις 22 Νοεμβρίου 2022 συμμετείχα στο Ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) που έγινε στη Ρόδο.Εκπροσώπησα την Περιφέρεια Β Αιγαίου ως Αντιπεριφερειάρχης του Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Χωρικού Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος και Απόδημου Ελληνισμού.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2022 παραβρέθηκα, λόγω της αναγκαιότητας στα πλαίσια της αρμοδιότητάς μου, στα «Ελευθέρια 2022» στις εορταστικές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα εκατό δέκα (110) χρόνια απελευθέρωσης της Λέσβου και των νησιών του Βορειανατολικού Αιγαίου το 1912 που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ),η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής «(ΟΧΣΑ),η Ομοσπονδία Λημνιακών Συλλόγων Αττικής (Ο.Λ.ΣΥ), η Αδελφότητα Σαμίων Αθήνας ,η Πανικαριακή Αδελφότητα Αθηνών ,ο Σύλλογος Φουρνιωτών Αθηνών, ο Σύλλογος Φουρνιωτών Αθηνών – Πειραιώς ,ο Σύλλογος Φίλων Οινουσσών, η Αδελφότητα Ψαριανών και ο Σύλλογος του Αγίου Ευστρατίου. Καθώς τους Συζήτησα για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Χωρικού Σχεδιασμού.

Στις 12/12/2022 συλλέχθηκαν Χριστουγεννιάτικες-Πρωτοχρονιάτικες φωτογραφίες των νησιών της Π.Β. Αιγαίου, για ενημέρωση της ιστοσελίδας, μετά από αίτημά μου.

Στις 12/12/2022 ενημερώθηκε ο ιστότοπος της Π.Β. Αιγαίου με εορταστικές Εκδηλώσεις και αναρτήθηκαν στο Ημερολόγιο Εκδηλώσεων του Ιστότοπου, μετά από αίτημά μου.

Στις 15,16 και 17 Μαρτίου 2022 έλαβα Βεβαίωση Παρακολούθησης ότι συμμετείχα στις εργασίες του 24ου Ετήσιου Συνεδρίου “Greek ICT Forum- Infomobility Worid” που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Το 24ο Ετήσιο Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την Αιγίδα του: Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Στις 7 Δεκεμβρίου 2022 έστειλα επιστολή προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τονίζοντας την αναγκαιότητα για καλύτερο και γρηγορότερο Wi-Fi στα νησιά Βορείου Αιγαίου, για να μπορούμε να προσελκύσουμε Digital Nomads στα νησιά μας από άτομα του Απόδημου Ελληνισμού που θα ήθελαν να παρατείνουν τις Διακοπές τους στα νησιά μας και να βοηθήσουν την Τοπική Οικονομία.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ξεκινήσαμε ψηφιακά λοιπόν και συνεχίζουμε ψηφιακά την επόμενη τριετία

 • με την ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με προσωπικό, δράσεις και έργα
 • με ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας προς τους πολίτες

έχοντας σαν στόχο να κάνουμε την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • ψηφιακή
 • πιο φιλική προς τον πολίτη

Όραμά μας είναι να μπορούμε να δημιουργήσουμε γρήγορο διαδίκτυο ώστε να δημιουργήσουμε Brain Gain μέσω των Digital Nomad σε μια εποχή που ο πληθυσμός συνέχεια μειώνεται σε όλα τα νησιά μας .

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

Χωρικού Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος και

Απόδημου Ελληνισμού

 

 

 

Παντελής Αδ. Μπουρνι

Related posts

Νέα πρωτοβουλία Μουτζούρη για ίδρυση σφαγείου στη Σάμο – Ο ρόλος του Νίκου Μάρκου

admin

Επικούρειο Σάμου: 14 εκδηλώσεις για το Φθινόπωρο του 2024

admin

Συνάντηση Περιφερειάρχη με Θεοδωρικάκο και Λιβάνιο και επίσκεψη εργασίας στην Σάμο

admin

Επιστολή παρέμβαση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την ακρίβεια

admin

Ο Μιχάλης Ταμβακέλλης νέος Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

admin

Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Σάμου στο Αλιευτικό Καταφύγιο της Αγίας Παρασκευής

admin

Υπογραφή σύμβασης για προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης στη Θύμαινα

admin

Ανάληψη καθηκόντων προέδρου Περιβαλλοντικής Επιτροπής και Χωροταξίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

admin

Η Λαϊκή Συσπείρωση Β. Αιγαίου για τα μεγάλα και χρονίζοντα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία

admin