28.3 C
Σάμος
21/07/2024
Δήμος

Ν.Κατρακάζος: Στοχεύοντας στην βελτίωση της καθημερινότητας

Tο πρόγραμμα  για την καθημερινότητα δημοσιοποίησε ο συνδυασμός «Όλοι μαζί για τη Σάμο» με υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Νίκο Κατρακάζο.

Η παράταξη αναφέρει:

Βασική επιδίωξη, για την οποία δεσμευόμαστε να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, αποτελεί η ουσιαστική βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών, της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της δίκαιης κατανομής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στηριζόμενοι στη μεγάλη μας εμπειρία και τη βαθιά γνώση των προβλημάτων, έχουμε ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου, τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών λειτουργίας τους και τον προσανατολισμό τους με στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό ρόλο έχει η ενίσχυση του ρόλου των εργαζομένων αλλά και ο επαναπροσδιορισμός των καθηκόντων τους και φυσικά η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των μέσων επικοινωνίας.

Σε αυτήν τη δύσκολη προσπάθεια σκοπεύουμε να κινηθούμε σε τρία στάδια:

α) καταγραφή της κατάστασης, β) ιεράρχηση των προβλημάτων, γ ) άμεσες ενέργειες / αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Είναι σημαντικό να καταγραφεί η τραγική κατάσταση της υποδομής και των μέσων συνολικά αλλά και ανά πόλη και κοινότητα. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να μην υπάρχει πχ σαφή εικόνα των οχημάτων και των μηχανημάτων που λειτουργούν, των βιολογικών καθαρισμών και της κατάστασής τους, να μην υπάρχει χαρτογραφημένο το αγροτική δίκτυο και οι ανάγκες του και ούτω καθεξής.

Στη συνέχεια πρέπει ανά τομέα να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης και ιεράρχηση ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και των συνεπειών που προκαλεί ώστε να τεθούν προτεραιότητες. Τέλος, δράση για άμεσες ενέργειες και σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων που απαιτούν μελέτες από ειδικούς και εκτέλεση έργων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μια μεγάλη πρόκληση για τον Δήμο μας, σύμφωνα με τη διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση, αποτελεί η διαχείριση των απορριμμάτων. Βασική κατεύθυνση πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη συστημάτων, τεχνικών αλλά και συμπεριφοράς των δημοτών που θα ελαχιστοποιούν τα προς τελική διάθεση απορρίμματα. Με βάση λοιπόν την κατεύθυνση αυτή τα απορρίμματα πρέπει να υποστούν προδιαλογή (διαλογή στη πηγή και ανακύκλωση) σε σημαντικό βαθμό πριν οδηγηθούν στο ΧΥΤΑ. Για τα ογκώδη και πιθανόν επικίνδυνα απορρίμματα χρειάζεται να γίνεται ξεχωριστή και εναλλακτική διαχείριση. Επίσης πρέπει να υπάρχει στόχευση για

μείωση των οργανικών, από τα προς τελική διάθεση απορρίμματα και την παραγωγή κομπόστ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η κατάρτιση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων με βάση αυτές τις βασικές κατευθύνσεις.

Οργανώνουμε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία είναι κυρίαρχες επιλογές ορθής οικονομικής διαχείρισης για τον Δήμο αλλά και συμμετοχής των δημοτών με την παροχή του κινήτρου μείωσης των δημοτικών τελών.

Είναι τεράστια η ανάγκη άμεσου εκσυγχρονισμού της υποδομής προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων με οποιαδήποτε μορφή (κάδοι κτλ) αλλά και της υποδομής και των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ. Σημαντικό ρόλο έχει η σωστή αξιοποίηση του προσωπικού. Για κάθε κοινότητα για κάθε πόλη του Δήμου πρόκειται να γίνει επανασχεδιασμός των σημείων συγκέντρωσης και μέριμνα για την καθημερινή αποκομιδή στο πλαίσιο πάντα ενός καλά οργανωμένου σχεδίου. Στις τουριστικές περιοχές θα υπάρξει ξεχωριστός σχεδιασμός με πολλαπλή καθημερινή εξυπηρέτηση με σχέδιο μάλιστα που αφορά καλή πρακτική από νησιωτικούς τουριστικούς δήμους των Κυκλάδων. Όλες οι σχετικές αποφάσεις και οι διαδικασίες που θα επιλεγούν, θα είναι αποτέλεσμα συνεννόησης με τους κατοίκους και επαγγελματίες και η πιστή τήρηση τους θα θεσμοθετηθεί και θα ελεγχθεί ανάλογα.

ΧΥΤΑ

Είναι κοινό μυστικό ότι σήμερα δεν εκπληρώνει τον ρόλο για τον οποίο λειτουργεί. Η λέξη «ταφή» μάλλον έχει αντικατασταθεί από τη λέξη «εναπόθεση». Η υποδομή του ασυντήρητη και φυσικά καμιά ουσιαστική μελέτη δεν έχει γίνει για τον επερχόμενο μελλοντικό κορεσμό που επιτείνει και η μεταφορά των απορριμμάτων της Δυτικής Σάμου. Είναι ανάγκη λοιπόν να λειτουργήσει ως χώρος υγειονομικής ταφής και όχι ως χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης, αλλά και ο άμεσος εκσυγχρονισμός της υποδομής του. Κρίσιμο σημείο αποτελεί η ανάγκη μελέτης αλλά και έγκαιρου προγραμματισμού δεδομένου του επερχόμενου κορεσμού.

ΥΔΡΕΥΣΗ

Νερό …πολύτιμο αγαθό ζωής που υπάρχει άφθονο στο νησί μας όμως πολλοί δημότες το στερούνται!

Πηγές, γεωτρήσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια, παλαιά δίκτυα ύδρευσης, διαρροές, έλεγχος ποιότητας, χλωρίωση, βλάβες. Σίγουρα η κατάσταση στον Δήμο μας σήμερα κατατάσσει το θέμα της ύδρευσης στα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Εμείς γνωρίζουμε αναλυτικά για κάθε πόλη, για κάθε κοινότητα αλλά και για κάθε οικισμό την κατάσταση και τα προβλήματα. Μια εικόνα διαφορετική σε κάθε περιοχή. Επάρκεια σε μία, έλλειψη στην άλλη. Λιγότερα

ζητήματα στη μία, περισσότερα στη διπλανή. Όλα αυτά τα χρόνια καμία κεντρική προσπάθεια δεν έγινε, μόνο λύσεις προσωρινές, πειράματα, πατέντες.

Οι βασικοί στόχοι της δικής μας δημοτικής αρχής είναι:

  • Η προστασία της ποιότητας των υδάτων,
  • Η διασφάλιση της παροχής πόσιμου νερού, επαρκούς σε ποσότητα αλλά και ποιότητα,
  • Η ορθολογική και αειφόρος διαχείριση των υδάτινων πόρων του δήμου

ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξή τους σε μακροχρόνια βάση.

  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των αναγκαίων έργων.

Πιστεύοντας ότι έχει φτάσει η ώρα της κεντρικής διαχείρισης, πρόκειται να προχωρήσουμε σε:

  • άμεση καταγραφή της κατάστασης σε ότι αφορά τις πηγές, τις γεωτρήσεις αλλά και του δικτύου ύδρευσης σε ολόκληρο τον Δήμο μας.
  • ιεράρχηση των προβλημάτων και σε άμεσες ενέργειες συντήρησης αλλά και προγραμματισμού των απαραίτητων έργων.
  • καθιέρωση ενός ασφαλούς συστήματος διατήρησης αλλά και ελέγχου της ποιότητας του νερού, τηρώντας με εξασφαλισμένες διαδικασίες όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
  • μελέτες που έχουν στόχο τη μάστευση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τις πηγές που δεν αξιοποιούνται και χάνονται με τη δημιουργία πρόσθετων ταμιευτηρίων για μικτή χρήση (ύδρευση- άρδευση).
  • διερεύνηση και σύνταξη μελετών για τη δημιουργία μικρών φραγμάτων στον Δήμο μας.

Κεντρική μας επιδίωξη η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων ώστε να εκτελεστούν με προτεραιότητα έργα εκσυγχρονισμού και αντικαταστάσεις των δικτύων σε κάθε γωνιά του Δήμου μας.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η προστασία του περιβάλλοντας και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής, της υγιεινής και ασφάλειας των πολιτών, πρέπει να είναι η κεντρική επιδίωξη. Γι’ αυτό απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων στον Δήμο μας αποτελεί ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα. Διαφορετική εικόνα σε κάθε πόλη και κοινότητα. Περιοχές χωρίς δίκτυο αποχέτευσης, περιοχές χωρίς βιολογικό καθαρισμό των λημμάτων και περιοχές όπου υπάρχουν βιολογικοί, που όμως είτε δεν λειτουργούν είτε υπολειτουργούν. Κεντρική περίπτωση η πόλη της Σάμου, όπου ένα έργο αρκετών εκατομμυρίων ποτέ δεν λειτούργησε και δυστυχώς δεν έγινε καμία προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια για να βρεθεί λύση.

Απαιτείται άμεση αξιολόγηση των προβλημάτων στην υποδομή, συντήρηση του εξοπλισμού και κεντρικός σχεδιασμός για την εκμετάλλευση χρηματοδοτικών προγραμμάτων ώστε να ιεραρχηθούν, να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν έργα σε όλο το σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. Σε ότι αφορά την πόλη της Σάμου και το τεράστιο ζήτημα που αντιμετωπίζει ο κόλπος Βαθέος, ένα πρόβλημα το οποίο δεν άγγιξαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, είμαστε έτοιμοι στην κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης -αποτέλεσμα μελέτης ειδικών- στην κατεύθυνση της οριστικής λύσης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα της καθημερινότητας. Τεράστια ποσά δαπανώνται αλλά δεν υπάρχει πόλη ή χωριό του Δήμου μας που το επισκέπτεσαι και δεν ακούς παράπονα.

Δεσμευόμαστε για την οργάνωση μιας δημοτικής υπηρεσίας που έργο της είναι να επιβλέπει και να συντηρεί τον δημοτικό φωτισμό σε καθημερινή βάση. Δεσμευόμαστε για την άμεση επισκευή και συντήρηση του υφισταμένου εξοπλισμού και συνεχή επέκταση του δικτύου σε επιπλέον περιοχές του Δήμου μας μετά από ιεράρχηση των αναγκών.

Τέλος, δεσμευόμαστε για την αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικής ευκαιρίας που εκτός των άλλων θα αποβλέπει και στον εκσυγχρονισμό και αντικατάσταση των λαμπτήρων στηριζόμενοι σε νέες τεχνολογίες, όπως led αλλά και ηλιακής ενέργειας, για την εξοικονόμηση πόρων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

Η κατάσταση των δημοτικών δρόμων, όπως πχ στη πόλη της Σάμου αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις του Δήμου μας είναι σε πολλές περιπτώσεις τραγική.

Η ίδια εικόνα υπάρχει και στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων. Δρόμοι απροσπέλαστοι, ασυντήρητοι, δρόμοι πολλές φορές επικίνδυνοι.

Δεσμευόμαστε για άμεση με έργα αποκατάσταση της τραγικής εικόνας του δημοτικού οδικού δικτύου με παρεμβάσεις και έργα, με διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και συνεχή συντήρηση. Είναι μια δύσκολη μάχη, αφού δεν υπάρχει περιοχή στον Δήμο μας χωρίς πρόβλημα, την οποία θα κερδίσουμε.

Δεσμευόμαστε για άμεση χαρτογράφηση όλου του δικτύου των αγροτικών δρόμων του Δήμου μας, καταγραφή της κατάστασης ανά περιοχή και δρόμο, ιεράρχηση και άμεσες ενέργειες. Στόχος μας είναι να αποκτήσουμε, αξιοποιώντας και εθνική χρηματοδότηση αλλά και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ένα άριστα συντηρημένο δίκτυο ώστε να είναι δυνατή η χρήση από τους δημότες, ειδικά τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα αλλά και χρήσιμο στην αντιπυρική μας θωράκιση. Η πλήρη αναδιοργάνωση της υπηρεσίας των μηχανημάτων έργου του Δήμου με τη συντήρηση αλλά και ενίσχυση τους με νέα, θα αποτελέσει σημαντικό όπλο σε αυτήν την προσπάθεια.

ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ –ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Χώροι πρασίνου, περιποιημένοι σε κάθε πόλη και κοινότητα του Δήμου μας, συντηρημένη υποδομή και καθαριότητα. Παιδικές χαρές εξοπλισμένες, συντηρημένες με τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, καθαρές και με επίβλεψη, εύκολα προσβάσιμες και κατάλληλες για παιδιά ΑμΕΑ. Πλατείες και πεζόδρομοι φωτισμένοι, καθαροί με σύγχρονη συντηρημένη υποδομή. Υπηρεσίες αυτονόητες δηλαδή που δυστυχώς δεν υπάρχουν στο Δήμο μας και σίγουρα δυσκολεύουν αντί να διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Δεσμευόμαστε για ένα οργανωμένο σχέδιο, με την επίβλεψη των ειδικών, για την αξιοποίηση όλων των χώρων πρασίνου, πλατειών και παιδικών χαρών. Δεσμευόμαστε για την αξιοποίηση κάθε δυνατής χρηματοδότησης για πόλεις και χωριά με καλαίσθητους δημοσίους χώρους, με πάρκα αναψυχής (όπως αυτό του Πρινιά στον Άγιο Κωνσταντίνο κτλ) και σύγχρονες παιδικές χαρές. Δεσμευόμαστε τέλος για τη λειτουργία υπηρεσίας του Δήμου με ευθύνη την καθημερινή φροντίδα και συντήρηση όλης αυτής της υποδομής.

Related posts

Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης των Μυτιληνιών

admin

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους λόγω καύσωνα

admin

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου για τον παγκόσμιο πρωταθλητή Γιάννη Πατηνιώτη

admin

Πτώση ελικοπτέρου στη Σάμο: Μνημόσυνο για τους δύο ήρωες πιλότους

admin

Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση της αντλίας στο κεντρικό αντλιοστάσιο Πυθαγορείου

admin

Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της πυρκαγιάς της 13ης Ιουλίου 2022 στην Πλάκα Παλαιοχωρίου

admin

Βαγγέλης Καρράς: Σε κίνδυνο οι χρηματοδοτήσεις για έργα στο Πυθαγόρειο

admin

Καρλόβασι: Σύγχρονο ΑΤΜ και κτιριακή ανακαίνιση στην Εθνική Τράπεζα

admin

Ολοκληρώθηκε η καθαίρεση των κωδωνοστασίων στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Κοκκάρι

admin